top of page

Cieľom Elimu je informovať predovšetkým deti, mladých ľudí a študentov o možnosti vycestovať, naučiť sa jazyk, spoznať kultúru a objaviť možnosti akademického rastu. 

bottom of page